04 Jul
04Jul

A nemzetközi szállítmányozás, legyen az egyszerű raklapos áruszállítás, nemzetközi költöztetés vagy akár komplex, „túlméretes” áru fuvarozása, messze túlszárnyalja a tradicionális értelemben vett, belföldi szállítmányozás által teremtett képet, annál ugyanis egy jóval szerte ágazóbb, számos készséget és kompetenciát megkövetelő terület. Ekképp jóval több várható el az ezen téren tevékenykedő fuvarozó, szállítmányozó szolgáltatást végző cégtől, vállalkozótól, lévén egy nagy felelősséggel járó, összetett logisztikai folyamatról beszélünk, mely során számos tényezőt figyelembe kell venni a megrendelői elégedettség és a leszállítandó áru épségének maradéktalan biztosítása érdekében, ami már a kapcsolatfelvétel pillanatától fogva elkezdődik.

Noha a megrendelőnek határozottak az elképzelési a szállítandó rakományt illetően (legyen szó annak jellegéről, mértékéről, a határidőről és a szállítmányozás céljáról), a fuvarozó vagy szállítmányozó részéről gyakran olyan tényezőről is kérdezhet, amire esetleg a megrendelő nem is gondolt volna magától. Ez több szempontból is hasznos mindkét fél számára: egyfelől az így felmerült kérdés tisztázásával a felek elejét tudják venni egy esetleges, a szállítás folyamatában később előfordulható potenciális probléma forrásának, másfelől a megrendelőben egyfajta biztonságérzetet kelthet az ilyen mértékű felkészültség és kezdeményezőkészség.

A felkészültség szerepe is kulcsfontosságú, a szállítmányozás minden egyes előkészületi szakaszában meghatározó tud lenni. Legyen szó naprakész ismeretekről, mint például a célterületen érvényben lévő jogszabályok, úti és egyéb korlátozások ismeretéről, vagy akár a szállítmányozócég személyzetének, sofőröknek, koordinátoroknak a megfelelő képzettségének biztosításáról. Persze az emberi komponenseken túl fontos, hogy a járművek, furgonok, kamionok is megfelelően legyenek felszerelve, karbantartva, álljon rendelkezésre szükség esetén tartalék vagy cserejármű, a rakomány fel és lerakodásához szükséges eszközökről nem is beszélve. Továbbá ez a felkészültség kiterjed a vészhelyzeti protokollok, balesetek és más káresetek következtében alkalmazandó intézkedésekre és biztosításra is.

A felkészültségen túl a rakomány előkészítése is kiemelt szerepet élvez. Ilyenkor a körültekintő fuvarozó, szállítmányozó minden lehetséges lépést megtesz, hogy a rábízott rakomány hatékonyan, de biztonságosan kerüljön a szállítóeszköz, furgon, kamion rakterébe. Amennyiben kifejezetten kényes a rakomány, például hűtést vagy specializált szállítóeszközt (utóbbi főleg a „túlméretes” rakományokra jellemző) igényel, akkor annak haladéktalanul eleget tesz, nem elégszik meg félmegoldásokkal melyek a rakomány ép szállítmányozását veszélyeztetné.

Nélkülözhetetlen eleme a nemzetközi szállítmányozás folyamatának, kiváltképp napjaink szervesen összekapcsolt világában a rendszeres, naprakész kapcsolattartás a szállítmányozás folyamatáról, amely nem csupán tájékoztató jellegű, hanem egyben egyfajta biztonságérzetet is nyújt a megrendelő számára.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a fuvarozó, szállítmányozó feladatköre a nemzetközi szállítmányozás során messze túlmutat az egyszerű áruszállításon, sokkal inkább beszélhetünk komplex intézkedések sorozatáról, melyek számos készség terén igényelnek kimagasló hozzáértést, megfelelő technikai és humán felszereltséget, valamint kiváló, átlátható és bármikor számon kérhető dokumentációt – ráadásul mindezt úgy kommunikálva, hogy a megrendelő maximális biztonságérzete mellett minden szempontból a személyére szabottnak érezze az általa megigényelt szolgáltatást.

Mint látható, a megrendelő által felállított kimondott és kimondatlan követelmények rendkívül nagyok lehetnek a fuvarozó, szállítmányozó irányába, viszont azok egyáltalán nem tekinthetők túlzónak vagy irreálisnak. A nemzetközi szállítmányozás egy rendkívül nyereséges, és ebből következően rendkívül telített piac, melyen éles versenyben kell minden egyes fuvarozó cégnek és szolgáltatásnak helyt állnia, legyen az kezdő vállalkozás vagy komolyabb múlttal rendelkező cég. Felgyorsult világunkban a gyors és gördülékeny értékáramlás már nem csupán egyszerű ideál, hanem versenykövetelmény, melynek eleget tenni egyet jelent a sikerességgel.

A versenyképesség megőrzésének egyik legjobb módja az újítás, a fejlődés, a fejlesztések keresése és alkalmazása. Egy olyan kiélezett piacon, mint a nemzetközi szállítmányozás, csak a legnaprakészebb szállítmányozó vagy fuvarozó számára terem babér, ezért mondhatni követelményszerű az innovációk, innovatív megoldások folyamatos kutatása, fejlesztése, azok gyakorlatba történő átültetése.

A hatékonyságon, versenyképességen túl egy másik, egyre inkább relevánsabb és meghatározóbb tényező is az innovatív törekvések mellett szól, ez pedig a környezettudatosság. Mivel a nemzetközi szállítmányozás főleg (bár nem kizárólag) közúti fuvarozás formájában, kamionnal történik, ezért nem hagyható figyelmen kívül annak környezetre gyakorolt hatása sem. A versenyképesség mellett egyre inkább előtérbe kerülnek az olyan szempontok is, mint a fenntarthatóság, vagy az emisszió mértékének a csökkentése, a „széndioxid-lábnyom” redukálása. Ugyan a nemzetközi szállítmányozás egy profitorientált terület, mégis elmondható, hogy a piacon való fennmaradás érdekében semmiképpen sem elhanyagolható a „zöld” technológiák feltérképezése, ugyanis a hosszútávú siker kulcsaként is tekinthető az ebbe való befektetés.

Okkal tehetjük fel a kérdést, nem túl irreális mértékű-e az ilyen szintű elvárás a szállítmányozókkal szemben, hogy egyszerre törekedjenek új léptékű megoldások fejlesztésére és alkalmazására, miközben a díjszabásukat is állandóan a piaci versenynek megfelelően kell kialakítaniuk? Kívülállóként valóban rendkívül nagynak tűnik a nemzetközi szállítmányozás területén vállalkozókat érő nyomás több pontról is, viszont ne feledjük, hogy mindezek ellenére számos szereplő van évek óta jelen, aki rendszeresen képes ilyen és hasonló mértékű követelmények eleget tenni. Így bár valóban kissé túlzónak tűnhet elsőre, de valójában ez is csak az üzlet egyik elengedhetetlen, sőt kifejezetten hasznos, ösztönző komponense. Siker esetén pedig haszon a nyereségen túl is sokkal számottevőbb a hálás, elégedett ügyfél személyében, aki sokat tehet a szállítmányozó jóhírének terjedésében, szóbeli vagy írott értékelés formájában, vagy akár visszatérő üzletfélként is.

Mindezek alapján látható, hogy a nemzetközi szállítmányozás korántsem olyan egyszerű, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk. Épp ezért főleg, mint potenciális megrendelő, a tények ismeretében érdemes egy kicsit komolyabban körbejárnunk a számunkra legmegfelelőbbnek tűnő szállítmányozókat, rákérdezni a módszereikre, eljárásaikra, esetleges specializációikra mielőtt döntenénk. A különbség „jó” és jó szállítmányozás között számottevő lehet.

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING